Assimilatie belichting

De assimilatie snelheid, ook wel fotosynthese snelheid genoemd, wordt grotendeels bepaald door de beschikbaarheid van de hoeveelheid licht. Voor de plantenteelt onder lichtbeperkende omstandigheden is assimilatiebelichting dan ook de enige optie om de productie te verhogen en jaarrond telen van planten mogelijk te maken. Dit type belichting vindt toepassing in kassen, gesloten teelten en klimaatkamers, voetbalvelden en voor siergewassen in kantoren en ander utiliteitscomplexen. De afweging omtrent de benodigde intensiteit, belichtingsduur en lichtkleur is een belangrijk aspect,waarbij opgemerkt moet worden dat de hoeveelheid licht niet de enige factor is die de assimilatie snelheid bepaald. Andere factoren, zoals plant-type, chlorofyl gehalte, temperatuur, beschikbaarheid van water en voedingsstoffen, luchtvochtigheid en de CO2 concentratie in de lucht, zijn mede bepalend voor de efficiëntie van de groei. Deze factoren samen bepalen hoe efficiënt het licht door de plant kan worden benut. Het is dus van belang al deze groeifactoren zo optimaal mogelijk te hebben om een optimale productie te kunnen realiseren. Een samenspel van technische verbeteringen en fysiologische experimenten kan belichting economisch rendabel maken en milieu schade beperken.
 

Globaal buiten (W/m2)
μmol PAR in de kas
lux
25
40
3053
50
80
6106
75
120
9160
100
160
12213
125
200
15266
150
239
18319
175
279
21373
200
319
24426
225
359
27479
250
399
30532
275
439
33585
300
479
36639
325
519
39692

Omrekening van de gemeten globale straling buiten naar PAR binnen, gebaseerd op een kasdek-transmissie van 80%. De omrekening van micromol naar lux is berkend op basis van assimilatie-belichting met Philips Greenpower 400V/600W.

Door de onvermijdelijke binding van zuurstof aan het koolzuurbindende enzym Rubisco, loopt het rendement van de fotosynthese nog verder terug tot 18%. Voeg daarbij de verliezen tengevolge van reflectie aan het bladoppervlak, dan blijft uiteindelijk een maximaal te realiseren rendement van 13% over. Dit betekent dat de instraling van 1 mol kwanten dus niet 0.25 mol suiker oplevert maar slechts 0.0325 mol suiker ofwel 1 g. Bij de omzetting van sucrose in structurele drogestof worden bovendien nog eens 30% van de suikers gebruikt als brandstof voor de benodigde synthese-energie, hetgeen de maximaal haalbare efficiëntie terugbrengt tot netto 0.7 g drogestof per mol geabsorbeerde kwanten.

Omrekeningsfactor van PAR (Wm-2 ) naar µmol m-2 s-1 en van Lux naar µmol m-2 s-1
 
µmol m-2 s-1 per W.m-2
Lux per µmol m-2 s-1
Lichtbron
400-700 nm
400-700 nm
Daglicht diffuus
4.57
54
Heldere lucht
4.24
52
Hogedruk natrium
4.95
82
Halogeen
4.59
71
Kwik
4.52
84
TL warm-wit
4.67
76
TL koel-wit
4.59
74
Gloeilamp
5.00
50
Lage-druk natrium
4.92
106

Plant Dynamics is actief op de volgende terreinen:

  • Lichtintensiteit en belichtingsduur optimaliseren voor gewas en teeltstadium; strategische optimalisatie.
  • Lichtintensiteit optimaliseren in relatie tot inkomend daglicht.
  • Effecten van mobiele belichting in kaart brengen.
  • Een gecombineerde sturing van temperatuur en belichting/schermen welke de efficiëntie van het energiegebruik sterk kan verhogen.
  • Optimaliseren van lichtintensiteit binnen een etmaal in relatie tot temperatuur. Interactie met DIF, temperatuurovergangen etc.
  • Verbeterde modules voor de wijze waarop planten temperatuur en licht integreren. Tijdsconstanten voor veranderingen in de beide parameters zijn niet gelijk en afhankelijk van de voorgeschiedenis. Maak de operationele controle afhankelijk van lange-termijnwaarnemingen en seizoensgegeven van het microklimaat in de kas.

Top of pageTop

Plant Dynamics BV - Englaan 8 - 6703EW Wageningen
»Disclaimer«